Działalność w zakresie obsługi inwestycji budowlanych dla klientów instytucjonalnych i prywatnych.

Witam na stronie firmy OIB

mgr inż. Andrzej Greń wykonuje obsługę rynku inwestycji budowlanychw szeroko pojętym charakterze:

Ukończyłem w 1984 roku studia dzienne na Politechnice Gdańskiej, gdzie uzyskałem tytuł magistra inżyniera budownictwa. Od tego czasu zdobywam doświadczenie na trudnym rynku inwestycji budowlanych. Uczestniczyłem w realizacjach wielu dużych projektów budowlanych takich jak budowy stadionów, wielkopowierzchniowych centrów handlowych, budynków użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych i obiektów przemysłowych.

Od 1987 roku posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Od 1994 roku prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obsługi inwestycji budowlanych dla klientów instytucjonalnych i prywatnych.

Współpracuję z firmami budowlanymi, deweloperami, bankami, instytucjami administracji państwowej oraz klientami indywidualnymi.

Oferuję swoim klientom doświadczenie zdobyte podczas 30-letniej praktyki zawodowej, pełnej trudnych negocjacji, kompromisów, dobrych i złych wykonawców, wymagających inwestorów, ciężkiej walki z codziennością budowy, ale również nie pozbawionej chwil satysfakcji i radości z przekazywanych obiektów do użytkowania.

Działam na terenie Polski Północnej.

Zapraszam do współpracy!